Cum obtin autorizatia de construire

Autorizatia de construire

Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor.

Potrivit articolului 1. din legea 50/1991 – Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire. Cazul demolarilii functioneaza pe acelasi principiu, obtinandu-se autorizatia de demolare, inainte de executarea lucrarilor.

Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare. Autorizația de construire sau de desființare se emite la solicitarea deținătorului titlului de proprietate asupra unui imobil – teren și/sau construcții – ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desființare, în condițiile prezentei legi.

ANDAROS IMOB vă ajută să primiți autorizatia pentru: lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel.

3 Pasi pentru obtinerea Autorizatiei de construire

Obtine autorizatia de construire
Andaros Imob te ajuta sa primesti autorizatia de construire, sa emiti certificatul de urbanism si sa intocmesti toata documentatia necesara.

Autorizatia de construire sau demolare se obtine in 3 pasi:

 1. Obtinere certificat de urbanism
 2. Intocmire documentatie precizata in certificatul de urbanism
 3. Obtinere avize solicitate in certificatul de urbanism

Dupa finalizarea dosarului de autorizare, acesta se depune la primarie. Autorizația de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza documentației care va cuprinde:

Certificatul de urbanism și îndeplinirea tuturor sarcinilor precizate în acesta.

  Dovada titlului asupra terenului și/sau construcțiilor.

  Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

  Avizele și acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism.

  Dovada privind achitarea taxelor legale.

Cum se obtine certificatul de urbanism

Indiferent de natura lucrarilor pe care doresti sa le efectuezi, pentru obtinerea certificatului de urbanism trebuie sa pregatesti urmoarele documente:

 1. Plan cadastral 1:500 (2 exemplare)
 2. Plan cadastral 1:2000 (2 exemplare)
 3. Extras de carte Funciara informativ (actualizat la zi)
 4. Schita cadastrala
 5. Acte de proprietate
 6. Copie Ci
 7. Dovada achitarii Taxei de emitere a certificatului de urbanism
 8. Memoriu Justificativ (dupa caz)

Certificatul de urbanism se elibereaza in 30 de zile de la data depunerii.

Ai nevoie de planuri cadastrale si Extras de Carte Funciara? Nici o problema, te ajutam noi cu emiterea acestora.

Documente solicitate in certificatul de urbanism

Dupa primirea certificatului de urbanism, pentru obtinerea autorizatiei de construire se vor solicita o serie de documente. Documentele mentionate in certificat sunt diferite, in functie de lucrare. Cele mai uzuale documente solicitate pentru obtinerea autorizatiei sunt:

 1. Proiect DTAC
 2. Referate de verificare
 3. Expertiza MLPAT

Ai obtinut certificatul de urbanism si ai nevoie de documentele solictate in acesta? Te putem ajuta cu oricare din acestea. Contacteaza-ne! – 0731949060

Avize solicitate in certificatul de urbanism

Pe langa documentele mentionate in certificat, se vor solicita si diferite avize. De asemenea, si in cazul avizelor se vor solicita in functie de lucrare. Cele mai intalnite avize solicitate pentru completarea dosarului de autorizare sunt:

 1. Aviz Mediu
 2. Aviz Salubritate
 3. Aviz Electricitate

Daca nu ai timp, avem noi pentru tine. Iti putem elibera certificatul de urbanism (vezi costuri), te putem ajuta cu intocmirea documentelor solicitate in acesta, avand in echipa noastra persoane autorizate si specializate pentru fiecare cerinta, iti putem prelua avizele solicitate, iar intr-un final sa depunem dosarul de autorizare pentru obtinerea autorizatiei de construire.

Contacteaza-ne! – 0731949060

Leave a Comment

sing in to post your comment or sign-up if you dont have any account.

error: Alerta: Este interzisa copierea continutului. Ne rezervam dreptul de a actiona conform legii in vigoare.