Certificat Urbanism Bucuresti

  • Acasa
  • /
  • Certificat Urbanism Bucuresti

CERTIFICAT DE URBANISM 

Conform articolului 6. din legea 50/1991 – Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării și stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului, precum și lista cuprinzând avizele și acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

Certificatul de urbanism se emite în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menționându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Andaros Imob obtine certificate de urbanism

Ai nevoie de certificat de urbanism? Lasa-ne pe noi sa ne ocupam de emiterea acestuia. Timpul tau conteaza!

Oferim posibilitatea clientilor nostri de a ocupa de obtinerea avizelor cerute in certificatul de urbanism, dupa emiterea acestuia.

Toate documenetele si proiectele cerute in certificatul de urbanism le putem intocmi noi.

Costul pentru eliberea certificatului de urbanism contine toate taxele pentru emiterea planurilor cadastrale necesare, a extrasului de carte funciara, taxa de depunere a dosarului, dar si intocmirea unui memoriu tehnic justificativ (in functie de tema), necesar la depunerea documentelor in vederea emiterii certificatului de urbanism.

Contacteaza-ne! 0731.949.060 / office@andaros-imob.ro

 

De ce se elibereaza certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism se elibereaza pentru:

 Autorizare construire

 Autorizare firma luminoasa

 Autorizare demolare

 Autorizare reconsolidare

Schimbare destinatie imobil (comercial, locuit)

 Intrarea in legalitate a modificarilor sau constructiilor efectuate fara autorizatie

 

Documente necesare emitere certificat de urbanism

  Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism completată cu elementele de identificare – a solicitantului, a imobilului și cele ce definesc scopul solicitării.

  Copie extras C.F. (date cu privire la situaţia juridică a imobilului).

  Planuri cadastrale/topografice cu indicarea imobilului şi a vecinătăţilor – teren şi/sau construcţii -, la scările 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, după caz.

  Copie chitanţă taxă .

  Dosar cu șină.

În funcție de caz, fiecare primărie de sector poate cere și alte documente.

 

Ce contine certificatul de urbanism

Pentru oricare cerere adresata oricarui sector, certificatul de urbanism contine:

 Datele de identificare ale persoanei care a efectuat cererea de emitere

 Regimul juridic al imobilului

 Regimul Tehnic

 Regimul Economic

 Dovada achitarii taxei pentru certificat de urbanism

Obligatiile titularului certificatului de urbanism:

 Documentatie tehnica dupa caz (D.T.A.C, D.T.O.E, D.T.A.D)

 Expertiza MLPAT

 Cerere obtinere avize alimentare apa, gaze naturale, canalizare, telefonizare (dupa caz)

 Cerere obtinere avize alimentare energie electrica, salubritate, alimentare cu energie termica, transport urban (dupa caz)

 Cerere obtinere avize si acorduri securitate la incendiu, protectia civila, sanatatea populatiei (dupa caz)

 Cerere obtinere aviz ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii)

 Studii de specialitate – Referate de verificare pe rezistenta mecanica si stabilitate

 

De unde se elibereaza certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism se elibereaza de la Primaria sectorului 1, 2, 3, 4, 5 sau 6, de la Primaria Capitalei (daca imobilul este aflat in zona protejata) sau din Ilfov.

 

Ce fac dupa ce am eliberat certificatul de urbanism

Simplu. Apelezi la o firma specializata pentru intocmirea tuturor documentelor cerute in certificatul de urbanism.

Echipa noastra autorizata te poate ajuta cu:

 Documentatie tehnica dupa caz (D.T.A.C, D.T.O.E, D.T.A.D)

 Referat de verificare proiect, specializarea pe rezistenta mecanica si stabilitate

 Proiect de securitate la incendiu

 Expertiza MLPAT

Dacă nu ai timp suficient, ANDAROS IMOB te ajută să depui actele necesare emiterii certificatului de urbanism.

 

Cat costa sa iti emitem noi certificatul de urbanism

 

Cost eliberare certificat urbanism pentru amplasare caseta luminoasa:

Primaria sectorului 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bucuresti – Tarif de eliberare = 1000 lei

Primarie Jud.Ilfov – Tarif de eliberare = 1200 lei

 

Cost eliberare certificat urbanism pentru modificari interioare sau construire balcon apartamente:

Primaria sectorului 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bucuresti – Tarif = 1200 lei  (in acest cost este inclusa achitarea taxei de eliberare certificat de urbanism + intocmire memoriu tehnic de prezentare)

Primarie Jud.Ilfov – Tarif = 1400 lei (in acest cost este inclusa achitarea taxei de eliberare certificat de urbanism + intocmire memoriu tehnic de prezentare)

 

Cost eliberare certificat urbanism pentru construire, demolare, supraetajare:

Primaria sectorului 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bucuresti – Tarif = 1200 lei

Primarie Jud.Ilfov – Tarif = 1400 lei

 

Cost eliberare certificat urbanism pentru schimbare destinatie (locuit, comercial):

Primaria sectorului 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bucuresti – Tarif = 1000 lei (taxa de eliberare este inclusa)

 

Cost eliberare certificat urbanism pentru informare:

Primaria sectorului 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bucuresti – Tarif = 700 lei

Primarie Jud.Ilfov – Tarif = 800 lei

 

Cum arata un certificat de urbanism